Energietransitie

Willen we de noodzaak van de energietransitie een gezicht geven dan zijn er betrokken leerlingen nodig. Door hen, onder de vakkundige leiding van gecertificeerde installateurs, mee te laten werken bij het monteren van zonnepanelen leveren zij een zichtbare bijdrage aan het gebruik van nieuwe energie. Ook bieden we de leerlingen op deze manier de kans om kennis te maken met beroepsmogelijkheden in de technische sector en voelen ze zich meer betrokken bij hun eigen toekomst.


Wie zijn de spelers in dit project?

De leerlingen hebben de hoofdrol maar er staan meer acteurs op de spelerslijst, bijv. leraren cq. ander schoolpersoneel en vrijwilligers, zoals ouders of Pabo-studenten en stagiaires. Youth on the Roof richt zich enerzijds op scholen en gemeenten, anderzijds op energieleveranciers en bedrijven. De energietransitie heeft iedereen nodig (en andersom…).

De focus ligt op het installeren van zonnepanelen. Dat kan op het dak van de eigen school maar ook elders bijv. bij het lokale zwembad of een sportvereniging. Als het niet mogelijk is de leerlingen bij het installeren van zonnepanelen te betrekken, worden uitgebreidere workshops gegeven die dieper ingaan op het diverse gebruik van zonne-energie.  

Didactische meerwaarde

- De pedagogische aanpak is: Learning-by-doing („handelen is beter dan praten "). Het project motiveert tot samenwerken en elkaar helpen. De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden en meerdere zintuigen worden aangesproken. Als slagroom op de taart monteren de studenten zonnepanelen op het dak van hun school. Zo krijgen ze de kans om iets praktisch, iets nuttigs voor hun toekomst te leren. Ze werken samen in kleine teams, zijn van elkaar afhankelijk, hebben een goede tijd en maken de wereld een beetje beter.

- De studenten dragen iets heel reëels bij aan hun school en hun woonplaats.

- Gender-thema: meisjes leren dat ze hetzelfde kunnen als jongens: het zagen van aluminium profielen, het schroeven van verbindingen, het aansluiten van kabels en solderen van verbindingen.

- Het project levert een win-win-situatie voor alle betrokken partijen. De jongeren krijgen inzicht in een bedrijfstak, die elke dag belangrijker wordt. Het bedrijf krijgt gratis reclame en kan uitkijken naar getalent- eerde jongeren.

Energie Efficiëntie: onderzoeken en besparen

Energieverzorging begint met energie sparen, en daarmee met besparen. De leerlingen helpen de school energie beter in te zetten om zo onnodig verbruik te voorkomen. Wij gaan samen met hen het schoolgebouw door om te meten hoe energie wordt gebruikt en verbeteringsmogelijkheden te zoeken.