Practische Informatie


Wat doen de leerlingen en studenten?!

Er wordt gewerkt in groepen van 6 tot 10 leerlingen binnen alle leeftijdsgroepen van het voortgezet- en beroepsonderwijs. Er worden funderingen op het dak geplaatst, aluminiumprofielen op maat gezaagd, de panelen worden geïnstalleerd en vastgeschroefd, kabels verbonden en leidingen getrokken. Tijdens voorafgaande workshops leren ze hoe zonne-energie werkt en krijgen de leerlingen inzicht in de werking van andere, hernieuwbare energiebronnen. Er wordt een zonnelamp gesoldeerd en met zonne-energie gekookt en we bereiden hen voor op het echte werk op het dak.


Wat bieden wij aan?
·       Ondersteuning bij de projectorganisatie en bij het vinden van de juiste partners
·       Vinden van extra financiële middelen
·       Workshops (theorie, zonnelamp maken, koken met zonne-energie)
·       Voorbereiden en begeleiden van het werken met de leerlingen op het dak

Hoe lang duurt het project?
Enkele dagen, of een week of meerdere weken, of gedurende een bepaalde periode één of een halve dag per week, afhankelijk van het programma. Dat wordt samen met de schoolleiding vastgelegd. 

Veiligheid & Verzekering

De scholieren en studenten helpen daadwerkelijk mee bij het installeren van de zonnepanelen. Op deze manier wordt hun kennis verdiept, doen ze ervaring op in een beroepsveld en werken ze samen, in een reeële situatie. De meeste schoolgebouwen hebben een plat dak dat eenvoudig te beveiligen is. Schuine daken vereisen een andere technische aanpak en meer veiligheidsmaatregelen om voor de jongeren een veilige werkomgeving te creëren. In alle gevallen nemen wij de handelingen op de daken zorgvuldig met u door en bieden ook voorlichtingsmateriaal aan de ouders en verzorgers. Op het dak worden de jongeren continue begeleid door vaklui van het bedrijf, de coördinatoren en leerpersonen. De technische (en commerciële) verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijf, dat de zonnepanelen monteert. Dit erkende of gecertificeerde bedrijf is verantwoordelijk voor een goede instructie, voldoende gereedschap en veiligheidsmaterieel (helmen, handschoenen, een veilige toegang tot het dak, etc.). De installateurs werken conform de Arbo-richtlijnen, zoals de Arbocatalogus Platte Daken en het A-blad Hellende Daken.  


De studenten zijn op meer dan één manier verzekerd. Ouders hebben een verzekering voor ongevallen, het installatiebedrijf houdt zich aan de ARBO-voorschriften en de school heeft meestal een verzekering voor projectweken.

 

PR-Effect
Een project met Youth on the Roof trekt veel aandacht, juist omdat er vaak veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Lokale media (radio,TV, kranten en tijdschriften) en Social Media besteden graag aandacht aan uw initiatief.


Kosten
Als organisatie met een groen en sociaal gevoel streeft Youth on the Roof naar een faire omrekening van de kosten. Veel gemeentes kennen subsidies voor jeugd- en school-projecten vanwege de urgentie in het thema duurzaamheid. Wij gaan graag samen met u op zoek naar mogelijkheden om hier gebruik van te maken.
Voor een workshop bij u op school met een max. 25 leerlingen rekenen wij € 250 (ex-Btw) per dagdeel van ca. 3 uur. 
Materiaalkosten (2 – 7 € per leerling, afhankelijk van het niveau) en reiskosten (0,20 cent per kilometer) zijn exclusief en worden na berekend. 
Komt Youth on the Roof met u in gesprek over een integraal project waarbij de installatie van zonnepanelen, het lesprogramma en project coördinatie zijn opgenomen dan bieden wij u hiervoor een aparte offerte.

Vandalisme?!
Sommige schoolbesturen zijn bang voor vandalisme, vooral op de lagere daken. Onze ervaring in verschillende landen is, dat dit niet gebeurt, omdat deze projecten gezien worden als een gemeenschappelijke zaak, waar iedereen belang bij heeft, ook de jeugd.